Lønnssystem

Comno

Etter 25  flotte år i Midas Data AS,  som jeg var med på å starte i 1987, er jeg nå frittstående konsulent og kan fortsatt kontaktes  for  oppdrag.


                                     Beskrivelse av Midas Lønn:

     

• Faste lønnsdata: Mulighet for å registrere faste lønnstransaksjoner for hver ansatt. Disse overføres automatisk ved periodens lønnsregistrering. Ved overføring angis antall og/eller beløp hvis dette varierer fra periode til periode (eks, km. kjørt siste mnd).


• Lønnsregistrering: Egne lønnsarter kan fritt defineres; tabelltype/prosent kan overstyres ved registrering, faste satser hentes fra lønnsart eller personalopplysninger. Føring på flere perioder parallelt, fritt antall lønnsperioder.


• Feriepenger: Midas Lønn håndterer alle typer utbetaling av feriepenger, både fjorårets og á konto utbetaling av feriepenger opptjent inneværende år, engangsutbetaling eller delutbetaling.


• Lønnsberegning: Prøveberegning kan foretas med forhåndsvisning av lønnsslipp og    beregningsgrunnlag. Beregninger kan gjøres for en eller flere personer. Alle data kan endres og beregnes på nytt inntil perioden er godkjent.


• Utbetalinger: Elektronisk utbetaling av lønn via Midas Bank.

   Lønnslipp kan skrives ut som PDF og sendes via e-post.


• Prosjekt/avdeling: Lønninger pr. avdeling og prosjekt. I tillegg kan egne konti for ansatte defineres. Det kan også foretas automatisk prosentvis fordeling mellom ulike avdelinger.


• Personalregister: Alle ansatte registreres hurtig ved hjelp av et registreringsvindu. Vedlikehold skjer senere på "kartotekkort" hvor de ulike personalopplysningene er logisk gruppert. Ansatte kan inndeles i kategorier og avdelinger. Ajourhold av lån, sparing og evt. påleggstrekk kan gjøres for hver ansatt, systemet holder orden på saldo. Komplett post- og kommuneregister følger med programmet, avdelingsfordeling for ansatte.


• Lønnsarter: Leveres med de mest brukte lønnsarter. I tillegg kan egne lønnsarter enkelt defineres.


• Skattetabeller: Årets og fjorårets skattetabeller følger systemet.

Automatisk oppdaterte skattetabeller for hver enkelt person ved innsending av data til skattedirektoratet.


• Termin og årsoppgaver:  Automatisk innsending vi Altinn


• Rapporter: I tillegg til lønnslipper, banklister og konteringsbilag for regnskap, leveres Midas Lønn med et stort antall rapporter med fleksible utvalgsmuligheter. Rapportene kan skrives direkte til skriver, skjerm eller forhåndsvisning. Hele eller deler av rapporten kan kopieres til f.eks. regneark.


• Historiske data: Historiske transaksjoner kan søkes frem og sorteres på grunnlag av egendefinerte ønsker. Resultatet av søkene kan skrives ut som egne rapporter. Midas Lønn har i tillegg en kraftig rapportgenerator hvor du kan lage egne rapporter og lagre dem under eget navn. Du bestemmer selv utseende og hvilke data som skal presenteres.


• Regnskap: Automatisk bokføring til Midas Regnskap  og andre program via filoverføring.


• Eksport/Import: Muligheter for eksport/import av data til/fra regneark, tekstbehandling og databaser.


Kjenner du igjen dette vinduet?


Det er åpningsbildet i Midas Lønn for Windows

slik det har sett ut i mange år.

Gangen i lønnsarbeidet stort sett det samme

og programmet er like  robust som før.

Dette vil bli holdt vedlike til nye og gamle kunder.


Ta kontakt hvis dette er interessant.

Copyright  ©  All Rights Reserved